VerzuimbegeleidingRegiopoortwachter

Ten aanzien van verzuimbeheersing werkt Arbo Portaal Bouw samen met Regiopoortwachters.nl: een gecertificeerde arbo - en re-integratiedienstverlener met landelijke dekking en een regionale benadering. 

In de dienstverlening van Regiopoortwachters.nl staat duurzame inzetbaarheid van uw personeel centraal. Waarom? Zodat werknemers goed in hun vel zitten en zich optimaal voor hun werk inzetten. En als iemand dan toch moeite heeft zijn werk vol te houden, dan zoekt Regiopoortwachters.nl met u daar een oplossing voor. Redeneren vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Eerlijke en duidelijke adviezen in plaats van om de hete brij heen draaien. 

Regiopoortwachters is uniek… De dienstverlening is dichtbij en persoonlijk. U kiest namelijk voor een dienstverlener uit uw eigen regio. Hij kent de regio, bezoekt persoonlijk uw bedrijf en blijft dat doen. Eén vast aanspreekpunt voor al uw vragen. Kennis en betrokkenheid gaan hand in hand. Geen regie of afstand, maar een persoonlijke aanpak. Het blijft niet bij een schriftelijk advies: in samenspraak met uw eigen regiopoortwachter bepaalt ú de aanpak. Op uw locatie. Samen met u wordt gewerkt  aan een oplossing.  Uw onderneming is de zorg van Regiopoortwachters.nl.

 

Verzuimsignaal