OpleidingenVergroot uw kennis

 • Opleidingen

 • VCA
 • BHV
 • Veilig werken langs de weg
 • Veilig verplaatsen van lasten
 • Veilig werken op hoogte
 • Hoogwerker
 • Toezichthouder steigerbouw
 • NEN-3140 VOP
 • Veiligheidsbewustzijn
 • Veiligheidsobservatie
 • MVK
 • V&G coördinator uitvoeringsfase

Arbo Portaal Bouw organiseert een breed assortiment aan opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Bijna alle opleidingen kunnen in-company worden verzorgd bij u op locatie. Daarnaast verzorgt Arbo Portaal Bouw de opleidingen BHV, VCA en toezichthouder steigerbouw ook als open inschrijving. Deze opleidingen met open inschrijving vindt u terug in onze cursuskalender.

Op verzoek kunnen de opleidingen ook in de avonduren of in het weekend worden georganiseerd. 

 

VCA

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist voor Aannemers (VCA) is een norm speciaal ontwikkeld voor bedrijven welke werkzaamheden verrichten binnen de hoogrisico sectoren.Onderdeel van deze norm is de verplichting voor alle operationele werknemers om een basis veiligheid (B-VCA) opleiding te volgen en voor alle leidinggevenden de opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

Arbo Portaal Bouw verzorgt B-VCA en VOL-VCA opleidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons eigen VCA-lesboek (2015).

Bij een incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

Bij een open inschrijving organiseert Arbo Portaal Bouw de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via de cursuskalender.

Een aantal opleiders bieden de VCA opleidingen als E-learning aan. Wij doen dat niet. Bouwmensen zijn praktijkmensen die het meeste opsteken als informatie op een praktische wijze aan de man (of vrouw) wordt gebracht.

 

Jaarlijks vinden er bij Nederlandse bedrijven ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken. De meeste spoedeisende behandelingen na een arbeidsongeval komen voor in de bouw (17 %). De kans op een arbeidsongeval is het grootst in de bouw met 3100 SEH-behandelingen per 100.000 werkenden.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Wanneer er zich in uw bedrijf of op het project een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RI&E zal de werkgever het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is.

Arbo Portaal Bouw verzorgt vele mogelijkheden om BHV-trainingen te volgen:BHV

 • BHV basis
 • BHV herhaling
 • Eerste hulp basis
 • Eerste hulp herhaling

Bij een incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd.
De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

Bij een open inschrijving organiseert Arbo Portaal Bouw de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via de cursuskalender.

Een aantal opleiders bieden de VCA opleidingen als E-learning aan. Wij doen dat niet. Bouwmensen zijn praktijkmensen die het meeste opsteken als informatie op een praktische wijze aan de man (of vrouw) wordt gebracht.

 

veiligwerkenlangsdeweg01Werken op of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee. Of dit nu binnen- of buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren: het gedrag van de weggebruikers en het gedrag van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren.

Het gedrag kan variëren van (te) voorzichtig tot gevaarlijk, asociaal en soms agressief. De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid.

Doel van de opleiding veilig werken langs de weg is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken langs de weg en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden.

De opleiding is voor zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Er is geen vooropleiding vereist.

De cursus wordt gegeven in 1 dag. Het praktische gedeelte wordt aangepast aan de werkzaamheden van de cursisten: berm- of wegwerkzaamheden, leidingwerken, werken naast de rijbaan etc.

Onderwerpen die worden behandeld:Veilig werken langs de weg

 • Wetgeving: Arbowet, Bouwplaatsbepaling Arbobesluit, Wegenverkeerswetgeving
 • Maatregelen op autosnelwegen.(wegmarkering, persoonlijke bescherming etc.)
 • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook
 • Maatregelen op niet- auto snelwegen en in de bebouwde kom
 • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van de CROW uitgaven Werk in uitvoering pakket 96A/96B. Het is een advies om deze aan te schaffen. Elke cursist krijgt cursusmateriaal en een certificaat.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. Doel van de opleiding veilig verplaatsen van lasten is het geven van inzicht in middelen, toepassings-mogelijkheden en veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het veilig verplaatsen van lasten. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Veilig verplaatsen van lasten

Deze opleiding wordt in 1 dag gegeven en is opgesplitst in een theoretisch en een praktijkgedeelte.
De volgende onderwerpen worden in het theoretische gedeelte behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten
 • Soorten en kenmerken van hijswerktuigen
 • Soorten en kenmerken van hijsgereedschap
 • Wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap
 • Afkeurcriteria hijsgereedschap
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Communicatie bij het verplaatsen van lasten

Tijdens het praktische gedeelte wordt aandacht besteed aan:

 • Praktisch oefenen met het veilig verplaatsen van diverse lasten
 • Praktisch oefenen in het communiceren met de bestuurder van de aanwezige kraan
 • Veiligheid
 • Efficiëntie
 • Dagelijks onderhoud

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat welke 5 jaar geldig is. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Veilig verplaatsen van lasten

 

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.

Het doel van de opleiding veilig werken op hoogte is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. 

Veilig werken op hoogte

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Begripsomschrijvingen
 • Arbowet; rechten en plichten
 • Risico’s
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke bescherming
 • Valbeveiliging

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en een certificaat van deelname. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel een snelle ontwikkeling door en worden in toenemende mate gebruikt. Bij ondeskundig gebruik van een hoogwerker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn o.a.:

 • Alleen personen met een aantoonbare opleiding
 • Een goed onderhouden gekeurde hoogwerker

Het doel van de opleiding Hoogwerker is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

Hoogwerker

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie:

 • Toepassingen
 • Risico’s
 • Wet- en regelgeving
 • Bedrijfsklaar maken
 • Bediening
 • Veiligheid bij de bediening

Praktijk:

 • Veiligheid
 • Efficiëntie
 • Bedieningstechnische handelingen
 • Dagelijks onderhoud


Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat, welke 5 jaar geldig is.
Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Bij veel werkzaamheden op hoogte wordt gebruik gemaakt van steigers. Voordat steigers worden vrijgegeven voor gebruik, moeten zij door een deskundig persoon worden gekeurd en worden overgedragen aan de gebruiker. Maar ook tijdens de bouw en gedurende het gebruik van de steiger moeten periodiek controles worden uitgevoerd op de deugdelijkheid van de steigers.

Doel van de opleiding is het geven van inzicht in de basiskennis over de veiligheidseisen die aan een steiger worden gesteld en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden om een steiger te kunnen beoordelen op zijn deugdelijkheid. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. 

Voor deze opleiding is een MBO werk- en denkniveau vereist.Toezichthouder steigerbouw

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Richtlijn steigers
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Steigervormen
 • Standaardconfiguratie
 • Constructieve eisen te stellen aan een (rol-)steiger
 •  Steigercontrole en foto’s van situaties
 •  Theoretische toets.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en een certificaat van deelname.

Wij adviseren om na drie jaar een 1-daagse opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd.
De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Goed en veilig gereedschap dat op een juiste wijze wordt gebruikt, is een onmisbaar hulpmiddel voor de vakman. De werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor veilig periodiek gekeurd gereedschap. Veel organisaties kiezen ervoor om één of enkele medewerkers op te leiden als voldoende onderricht persoon voor het keuren van elektrische handgereedschappen volgens de NEN 3140.

Doel van de opleiding NEN3140-VOP is dat de deelnemers leren op een juiste wijze zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen visueel te keuren en  door te meten en de resultaten van de  keuring goed te interpreteren en te registreren.

Deze opleiding wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

Theorie

NEN-3140 VOP
 • Organisatorische maatregelen;
 • Visuele controle;
 • Meten weerstand beschermleiding;
 • Meten isolatieweerstand;
 • Meten aardlekstroom en aanraakstroom;
 • Veiligheidstips.

Praktijk

 • Visuele controle;
 • Meten weerstand beschermleiding;
 • Meten isolatieweerstand;
 • Meten aardlekstroom en aanraakstroom;
 • Op juiste wijze monteren van vervangingssnoeren

N.B. : de deelnemers mogen zelf elektrische handgereedschappen meebrengen om te keuren. Na de opleiding kan tegen reductie meetapparatuur besteld worden.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek  van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk toets.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Het verschil tussen een bijna ongeval en een ongeval met letsel is vaak de factor GELUK!! Minstens 9 van de 10 geregistreerde ongevallen met verzuim ontstaan ten gevolge van een onveilige situatie of handeling en zijn te wijten aan menselijk gedrag. Uit onderzoek blijkt dat men zich vaak niet bewust is van deze situatie en/of handelingen. Gevolgen van onveilige gedrag zijn: relatief veel bedrijfsongevallen, een hoger ziekteverzuim, en extra kosten.

Het doel van de opleiding  is een aanzet geven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Voorafgaand aan de opleiding wordt er een intake gesprek bij het bedrijf gehouden. Op deze manier kunnen we de opleiding volledig afstemmen op de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

De opleiding wordt in één dag gegeven.Veiligheidsbewustzijn

De volgende onderwerpen kunnen worden opgenomen:

 • Trainingsdoelen
 • Huidige situatie m.b.t. veiligheid en veiligheidsgedrag
 • Eigen gedrag
 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van leidinggevenden vergroten
 • Onveilige handelingen en situaties
 • IJsberg theorie
 • Communicatie m.b.t. veiligheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Elke cursist ontvangt een hand-out van Arbo Portaal Bouw Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Omdat een ongelukje in een klein hoekje zit, herkennen wij hem vaak niet. Iedereen heeft wel eens een “dat ging net goed ervaring” gehad en vaak was dat ook het gevolg van meer geluk dan wijsheid.

Wachten tot het geluk u in de steek laat en het een keer fout afloopt is een optie, gevaren tijdig signaleren en daarmee de risico’s verkleinen is het alternatief.

Door middel van de methode: “Niet op elkaar letten, maar op elkaar passen“ kan onveilig gedrag op de werkplek beter worden gesignaleerd. Door aandacht te schenken aan de activiteiten van collega’s en derden in hun omgeving wordt de veiligheid op de werkplek verder vergroot.

Doel van de opleiding is het voorkomen van ongevallen door het tijdig herkennen en onderkennen van de risico’s ten gevolge van:

  Veiligheidsobservatie
 • Onveilige handelingen
 • Onveilige situaties
 • Onverwachte gebeurtenissen

De opleiding wordt in een dagdeel gegeven en is opgedeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte:

Theorie:

 • Goed en kritisch observeren
 • Bepalen van positie en handelingen
 • Interpreteren van procedures en regels
 • Rapportage

Praktijk:

Het praktijkgedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Elke deelnemer ontvangt een hand-out van Arbo Portaal Bouw. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Arbeidsveiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven.

Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden of zal er iemand opgeleid moeten  worden. Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK'er) kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheid- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

Doel van de opleiding MVK is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de deelnemer deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Doelgroep: Projectveiligheidskundigen, arbo-adviseurs, KAM coördinatoren, etc.

Vooropleiding: Technisch of algemeen MBO-niveau. Ontheffing van deze eis is mogelijk wanneer de werkgever schriftelijk verklaart dat de betrokken werknemer drie jaar aantoonbare ervaring heeft met veiligheid.

De cursus is opgebouwd uit 6 modulen. Elke module omvat een deel zelfstudie en een gezamenlijk cursusdeel. De studiebelasting is als volgt verdeeld:

 • Zelfstudie
 • Gezamenlijke opleiding
 • Studie opdrachten
 • Eindopdracht

De volgende modules worden behandeld:

 • Introductie: Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar Veiligheidskundige zal worden verkend. Taken en positie van de Veiligheidskundige.
 • Wetgeving: Leren omgaan met dee wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.
 • Veiligheid: Leren omgaan met de begrippen Risico- Inventarisatie en  –Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.
 • Arbeidshygiëne: De MVK werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen. 
 • Welzijn, Ergonomie en Organisatie: Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het zogenaamde softe gebied van de Arbeids- en Organisatie deskundige.
 • Risicobeheersing: In deze Module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.
 • Arbo-management: Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen.
 • Scriptie: Elke deelnemer sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze. De scriptie verdediging geeft de deelnemer de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

Bij de opleiding worden volgende cursusmaterialen verstrekt:

 • Cursusboeken MVK
 • Praktijkgids Arbeidsveiligheid
 • Diverse uitreikstukken tijdens de opleiding

De opleiding wordt afgesloten door een examen en een eindopdracht. Het diploma Middelbaar Veiligheidskundige van Arbode is SKO erkend.

 

Het Arbobesluit afdeling Bouwproces verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen. In de eerste plaats is een V&G-plan bedoeld om die risico’s te beschrijven, die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. Maar het V&G-plan heeft meer functies, bijvoorbeeld bij het vastleggen van planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G-plan?
In de ontwerpfase is dat de coördinator ontwerpfase, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De coördinator ontwerpfase kan, aan de hand van de risico-inventarisaties en -evaluaties, zelf een V&G-plan opstellen of kan dat door anderen laten doen. Deze verantwoordelijkheid loopt tot het werk is gegund.
Ook voor de uitvoeringsfase is een verplichting voor het aanstellen van een coördinator van kracht: de V&G coördinator uitvoeringsfase. Vanaf de gunning is de uitvoerende partij (de werkgever die aangewezen is om de coördinatie op zich te nemen) verantwoordelijk voor het actueel houden en aanvullen van het V&G-plan.

Doel van de cursus V&G coördinator uitvoeringsfase is theoretische en praktische kennis te verkrijgen over de taken die worden genoemd in het Arbobesluit Bouwproces:

 • coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 • de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
 • de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
 • de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 • ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

De cursus is voor hen die als V&G coördinator uitvoeringsfase (gaan) werken. Er is een MBO werk- en denkniveau vereist.

De cursus wordt gegeven in 2 dagen, verspreid over 2 weken.

Onderwerpen die worden behandeld:

 • Wat is je ervaring met V&G-plannen?
 • Doel en nut van V&G-plannen
 • Van RI&E tot LMRA
 • Werken met en interpreteren van Arbowet- en regelgeving, o.a. arbocatalogus
 • De rol van het V&G-plan ontwerpfase
 • Introductie en bespreken toetsingsformulier V&G-plan ontwerpfase
 • Groepsgewijs bespreken van het V&G-plan ontwerpfase
 • Van V&G-plan ontwerpfase naar V&G-plan uitvoeringsfase
 • Samenstellen van een (concept)projectgericht V&G-plan uitvoeringsfase
 • Oefenen in het opstellen van een RI&E gedeelte V&G-plan uitvoeringsfase
 • Opstellen en beoordelen van V&G -deelplannen
 • Oefenen in het beoordelen van V&G-deelplannen
 • Integreren van deelplannen het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Werken met het V&G-plan in de bouwpraktijk
 • Van statisch naar dynamisch V&G-plan
 • Taken en verantwoordelijkheden bij realisatie van het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Wat te doen bij geconstateerde afwijkingen in de uitvoering?
 • De rol van de TRA bij het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Oefenen in het opstellen van een TRA
 • V&G-dossier overdragen aan de opdrachtgever

Ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht is gewenst dat de deelnemer een smartphone of tablet meeneemt naar de cursus.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse informatiematerialen. Deze worden na de cursus digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemer.