Opleidingen

kennis is kunde

Advies

voor als u het zelf niet weet

Verzuim begeleiding

snel aan de slag

Medische keuringen

voorkomen is beter dan genezen

 

Arbo Portaal Bouw is voor de branche bouwnijverheid hét adres voor advisering en opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en kwaliteitssystemen, alsmede voor verzuimbeheersing en medische keuringen.

De branche bouwnijverheid omvat alle bedrijven die het zwaartepunt van hun activiteiten in de bouw hebben. De bouwactiviteiten zijn werkzaamheden (nieuw en verbouw) in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grond-, weg- en waterbouw en de gespecialiseerde bouwactiviteiten als installeren, timmeren, schilderen, stukadoren e.d. Projectontwikkelaarsactiviteiten worden eveneens tot de bouw gerekend.

Bij onze dienstverlening hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • afspraak = afspraak; 
 • de klant staat centraal;
 • advies op maat;
 • oog voor de praktijk. 

Onze medewerkers zijn goed bekend met de branche bouwnijverheid. Stuk voor stuk praktijkmensen die er niet vies van zijn om met de veiligheidsschoenen in de modder te staan. 

 

Arbo Portaal Bouw is powered by Arbode bv

  Nieuwsberichten

 • All
 • Advies
 • Algemeen
 • Arbowet
 • Hoogte
 • Medische Keuring
 • Opleidingen
 • RI&E
 • Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Het vakmanschap van degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt, schiet vaak tekort. Daardoor valt er regelmatig materiaal van de kraan en gebeuren er bijna-ongelukken. Dit blijkt uit een enquête van FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) onder 378 kraanmachinisten. Zie voor nadere info de brochure “De machinist tilt er zwaar aan”.

  EenVandaag besteedde in de uitzending van 17 maart uitgebreid aandacht aan de situatie.  Uit de enquête van FNV blijkt dat bij ruim 40% van de respondenten in de afgelopen zes maanden een- tot tweemaal een last is losgekomen doordat deze onjuist was aangeslagen.

  Arbo Portaal Bouw biedt de eendaagse opleiding “veilig verplaatsen van lasten” aan.

  Lees meer
 • Vandaag opent FNV Bouw het meldpunt Veiligheid in de Bouw. Volgens de Inspectie SZW is het aantal ongevallen in de bouw fors toegenomen. Het aantal ernstige ongevallen steeg de eerste helft van 2016 met 14%, het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. FNV Bouw vindt het aantal ongevallen onacceptabel en neemt de situatie zeer serieus.​

  De start van de campagne is praktisch en down-to-earth. FNV sector Bouw stuurt al zijn leden een folder waarin aandacht gevraagd wordt voor de veiligheid en voor het meldpunt. Mensen die gevaarlijke situaties zien op de bouwplaats, kunnen op zoveel mogelijk manieren een melding doen, ook anoniem: via kaartjes, mail, telefonisch en via de FNV Bouw App.

  Meer informatie via deze link.

  (Bron: FNV Bouw)

  Lees meer
 • Dagelijks staan vele bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden bloot aan veel lawaai. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf bouwvakkers zelf aangeeft er last van te hebben. De Inspectie SZW gaat de laatste maanden van dit jaar intensief op geluid controleren op bouwplaatsen.

  Lees meer
 • In 2015 had 5,1 procent van de werknemers die metaalarbeider of machinemonteur zijn en 4,8 procent van de bouwarbeiders een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers was dat1,4 procent.

  Lees meer
 • (Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit constateert de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.

  Lees meer
 • In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14% toegenomen en het aantal dodelijke ongevallen zelfs met 56% in vergelijking met het eerste half jaar van 2015. Het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen is 16% hoger.

  bedrijfsongeval

  Lees meer
 • Tijdens hijswerkzaamheden vielen op 3 augustus 2015 twee hijskranen om en kwamen samen met het brugdek terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. De materiële schade was enorm en als bij wonder vielen er geen slachtoffers. De Onderzoeksraad is nagegaan hoe de hijsklus is voorbereid en uitgevoerd en keek daarbij ook hoe betrokken partijen invulling gaven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Deze animatie geeft de onderzoeksresultaten weer.

  Lees meer
 • Nergens verdween de afgelopen jaren zo veel werk als bij bouwbedrijven: ruim 100 duizend banen gingen in rook op sinds de economische malaise in 2008 om zich heen greep. Ook de omzet en de toegevoegde waarde zijn sterk afgenomen en liggen nog altijd onder het niveau van 2008. Deze - weinig opbeurende - statistieken doen je afvragen wat er van al die metselaars, lassers en voormannen terecht is gekomen.

  Lees meer
load morehold SHIFT key to load allload all