AdviezenBlootstellingsmetingen

[module-403]

  • Blootstellings metingen

  • Stof, gassen en dampen
  • Lawaai

Op de bouwplaats kan men blootgesteld worden aan allerlei zaken, die niet goed zijn voor het lichaam. Te denken valt aan inademing van stof, gassen en dampen, blootstelling aan lawaai of blootstelling aan trillingen.

Voor blootstelling op de werkplek zijn gezondheidskundige grenswaarden opgesteld. Om zicht te krijgen op overschrijding van grenswaarden zal gemeten moeten worden. Arbo Portaal Bouw heeft hiervoor arbeidshygiënisten in dienst. Professionals die opgeleid zijn in “meten = weten”’.

 

Bij verschillende werkzaamheden in de bouwnijverheid kunnen medewerkers schadelijke stoffen inademen. Te denken valt aan o.a.:

  • Houtstof
  • Kwartsstof
  • Oplosmiddelen
  • Lasrook
  • Dieselmotoremmissie (DME)

Niet alleen de schadelijkheid (=giftigheid) van de stof bepaalt het gezondheidsrisico, maar ook de blootstellingsduur en de aanwezige concentratie. 

Arbeidshygiënisten van Arbo Portaal Bouw kunnen blootstelling aan stof, gassen en dampen in kaart brengen en adviseren over eventueel te nemen maatregelen.

 

Van lawaai is sprake als het geluid harder is dan 80 dB(A). Vanaf 80 dB(A) is geluid namelijk schadelijk voor het gehoor als u er dagelijks acht uur aan wordt blootgesteld. De vuistregel is dat als u een meter bij iemand vandaan staat en u moet uw stem verheffen om elkaar te kunnen verstaan, dan is het geluid harder dan 80 dB(A). In de bouwnijverheid wordt veel gebruik gemaakt van machines en gereedschappen die lawaai maken.

Arbeidshygiënisten van Arbo Portaal Bouw kunnen lawaaiblootstelling in kaart brengen door middel van metingen en adviseren over eventueel te nemen maatregelen.