MVK

Arbeidsveiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven.

Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden of zal er iemand opgeleid moeten  worden. Een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK'er) kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheid- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

Doel van de opleiding MVK is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de deelnemer deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Doelgroep: Projectveiligheidskundigen, arbo-adviseurs, KAM coördinatoren, etc.

Vooropleiding: Technisch of algemeen MBO-niveau. Ontheffing van deze eis is mogelijk wanneer de werkgever schriftelijk verklaart dat de betrokken werknemer drie jaar aantoonbare ervaring heeft met veiligheid.

De cursus is opgebouwd uit 6 modulen. Elke module omvat een deel zelfstudie en een gezamenlijk cursusdeel. De studiebelasting is als volgt verdeeld:

 • Zelfstudie
 • Gezamenlijke opleiding
 • Studie opdrachten
 • Eindopdracht

De volgende modules worden behandeld:

 • Introductie: Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar Veiligheidskundige zal worden verkend. Taken en positie van de Veiligheidskundige.
 • Wetgeving: Leren omgaan met dee wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.
 • Veiligheid: Leren omgaan met de begrippen Risico- Inventarisatie en  –Evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.
 • Arbeidshygiëne: De MVK werkt niet alleen in het werkveld arbeidsomstandigheden en daarom gaan we in deze module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen. 
 • Welzijn, Ergonomie en Organisatie: Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het zogenaamde softe gebied van de Arbeids- en Organisatie deskundige.
 • Risicobeheersing: In deze Module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.
 • Arbo-management: Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen.
 • Scriptie: Elke deelnemer sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze. De scriptie verdediging geeft de deelnemer de gelegenheid te laten zien wat hij/zij onderzocht heeft tegenover een commissie en vragen van deze commissie te beantwoorden.

Bij de opleiding worden volgende cursusmaterialen verstrekt:

 • Cursusboeken MVK
 • Praktijkgids Arbeidsveiligheid
 • Diverse uitreikstukken tijdens de opleiding

De opleiding wordt afgesloten door een examen en een eindopdracht. Het diploma Middelbaar Veiligheidskundige van Arbode is SKO erkend.