Veiligheidsobservatie

Omdat een ongelukje in een klein hoekje zit, herkennen wij hem vaak niet. Iedereen heeft wel eens een “dat ging net goed ervaring” gehad en vaak was dat ook het gevolg van meer geluk dan wijsheid.

Wachten tot het geluk u in de steek laat en het een keer fout afloopt is een optie, gevaren tijdig signaleren en daarmee de risico’s verkleinen is het alternatief.

Door middel van de methode: “Niet op elkaar letten, maar op elkaar passen“ kan onveilig gedrag op de werkplek beter worden gesignaleerd. Door aandacht te schenken aan de activiteiten van collega’s en derden in hun omgeving wordt de veiligheid op de werkplek verder vergroot.

Doel van de opleiding is het voorkomen van ongevallen door het tijdig herkennen en onderkennen van de risico’s ten gevolge van:

    Veiligheidsobservatie
  • Onveilige handelingen
  • Onveilige situaties
  • Onverwachte gebeurtenissen

De opleiding wordt in een dagdeel gegeven en is opgedeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte:

Theorie:

  • Goed en kritisch observeren
  • Bepalen van positie en handelingen
  • Interpreteren van procedures en regels
  • Rapportage

Praktijk:

Het praktijkgedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Elke deelnemer ontvangt een hand-out van Arbo Portaal Bouw. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.