NEN-3140 VOP

Goed en veilig gereedschap dat op een juiste wijze wordt gebruikt, is een onmisbaar hulpmiddel voor de vakman. De werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor veilig periodiek gekeurd gereedschap. Veel organisaties kiezen ervoor om één of enkele medewerkers op te leiden als voldoende onderricht persoon voor het keuren van elektrische handgereedschappen volgens de NEN 3140.

Doel van de opleiding NEN3140-VOP is dat de deelnemers leren op een juiste wijze zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen visueel te keuren en  door te meten en de resultaten van de  keuring goed te interpreteren en te registreren.

Deze opleiding wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld: 

Theorie

NEN-3140 VOP
 • Organisatorische maatregelen;
 • Visuele controle;
 • Meten weerstand beschermleiding;
 • Meten isolatieweerstand;
 • Meten aardlekstroom en aanraakstroom;
 • Veiligheidstips.

Praktijk

 • Visuele controle;
 • Meten weerstand beschermleiding;
 • Meten isolatieweerstand;
 • Meten aardlekstroom en aanraakstroom;
 • Op juiste wijze monteren van vervangingssnoeren

N.B. : de deelnemers mogen zelf elektrische handgereedschappen meebrengen om te keuren. Na de opleiding kan tegen reductie meetapparatuur besteld worden.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek  van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De opleiding wordt afgesloten met een theorie en praktijk toets.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.