Toezichthouder steigerbouw

Bij veel werkzaamheden op hoogte wordt gebruik gemaakt van steigers. Voordat steigers worden vrijgegeven voor gebruik, moeten zij door een deskundig persoon worden gekeurd en worden overgedragen aan de gebruiker. Maar ook tijdens de bouw en gedurende het gebruik van de steiger moeten periodiek controles worden uitgevoerd op de deugdelijkheid van de steigers.

Doel van de opleiding is het geven van inzicht in de basiskennis over de veiligheidseisen die aan een steiger worden gesteld en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden om een steiger te kunnen beoordelen op zijn deugdelijkheid. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. 

Voor deze opleiding is een MBO werk- en denkniveau vereist.Toezichthouder steigerbouw

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Richtlijn steigers
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Steigervormen
  • Standaardconfiguratie
  • Constructieve eisen te stellen aan een (rol-)steiger
  •  Steigercontrole en foto’s van situaties
  •  Theoretische toets.

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en een certificaat van deelname.

Wij adviseren om na drie jaar een 1-daagse opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd.
De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.