Hoogwerker

Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel een snelle ontwikkeling door en worden in toenemende mate gebruikt. Bij ondeskundig gebruik van een hoogwerker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn o.a.:

 • Alleen personen met een aantoonbare opleiding
 • Een goed onderhouden gekeurde hoogwerker

Het doel van de opleiding Hoogwerker is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

Hoogwerker

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie:

 • Toepassingen
 • Risico’s
 • Wet- en regelgeving
 • Bedrijfsklaar maken
 • Bediening
 • Veiligheid bij de bediening

Praktijk:

 • Veiligheid
 • Efficiëntie
 • Bedieningstechnische handelingen
 • Dagelijks onderhoud


Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat, welke 5 jaar geldig is.
Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.