Veilig werken op hoogte

De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.

Het doel van de opleiding veilig werken op hoogte is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven. 

Veilig werken op hoogte

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Begripsomschrijvingen
  • Arbowet; rechten en plichten
  • Risico’s
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke bescherming
  • Valbeveiliging

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en een certificaat van deelname. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.