Veilig verplaatsen van lasten

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd. Doel van de opleiding veilig verplaatsen van lasten is het geven van inzicht in middelen, toepassings-mogelijkheden en veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het veilig verplaatsen van lasten. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Veilig verplaatsen van lasten

Deze opleiding wordt in 1 dag gegeven en is opgesplitst in een theoretisch en een praktijkgedeelte.
De volgende onderwerpen worden in het theoretische gedeelte behandeld:

 • Wet- en regelgeving
 • Begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten
 • Soorten en kenmerken van hijswerktuigen
 • Soorten en kenmerken van hijsgereedschap
 • Wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap
 • Afkeurcriteria hijsgereedschap
 • Speciaal hijsgereedschap
 • Communicatie bij het verplaatsen van lasten

Tijdens het praktische gedeelte wordt aandacht besteed aan:

 • Praktisch oefenen met het veilig verplaatsen van diverse lasten
 • Praktisch oefenen in het communiceren met de bestuurder van de aanwezige kraan
 • Veiligheid
 • Efficiëntie
 • Dagelijks onderhoud

Elke deelnemer ontvangt een cursusboek van Arbo Portaal Bouw en bij voldoende resultaat een certificaat welke 5 jaar geldig is. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

 

Veilig verplaatsen van lasten