Veilig werken langs de weg

veiligwerkenlangsdeweg01Werken op of langs wegen brengt veel risico’s met zich mee. Of dit nu binnen- of buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren: het gedrag van de weggebruikers en het gedrag van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren.

Het gedrag kan variëren van (te) voorzichtig tot gevaarlijk, asociaal en soms agressief. De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creëert extra veiligheid.

Doel van de opleiding veilig werken langs de weg is het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken langs de weg en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig (laten) uitvoeren van werkzaamheden.

De opleiding is voor zij die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Er is geen vooropleiding vereist.

De cursus wordt gegeven in 1 dag. Het praktische gedeelte wordt aangepast aan de werkzaamheden van de cursisten: berm- of wegwerkzaamheden, leidingwerken, werken naast de rijbaan etc.

Onderwerpen die worden behandeld:Veilig werken langs de weg

  • Wetgeving: Arbowet, Bouwplaatsbepaling Arbobesluit, Wegenverkeerswetgeving
  • Maatregelen op autosnelwegen.(wegmarkering, persoonlijke bescherming etc.)
  • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook
  • Maatregelen op niet- auto snelwegen en in de bebouwde kom
  • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van de CROW uitgaven Werk in uitvoering pakket 96A/96B. Het is een advies om deze aan te schaffen. Elke cursist krijgt cursusmateriaal en een certificaat.

Bij deze incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.