BHV

Jaarlijks vinden er bij Nederlandse bedrijven ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken. De meeste spoedeisende behandelingen na een arbeidsongeval komen voor in de bouw (17 %). De kans op een arbeidsongeval is het grootst in de bouw met 3100 SEH-behandelingen per 100.000 werkenden.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Wanneer er zich in uw bedrijf of op het project een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RI&E zal de werkgever het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is.

Arbo Portaal Bouw verzorgt vele mogelijkheden om BHV-trainingen te volgen:BHV

  • BHV basis
  • BHV herhaling
  • Eerste hulp basis
  • Eerste hulp herhaling

Bij een incompany training wordt de training op uw locatie georganiseerd.
De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.

U verzorgt de lesruimte en de catering.

Bij een open inschrijving organiseert Arbo Portaal Bouw de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via de cursuskalender.

Een aantal opleiders bieden de VCA opleidingen als E-learning aan. Wij doen dat niet. Bouwmensen zijn praktijkmensen die het meeste opsteken als informatie op een praktische wijze aan de man (of vrouw) wordt gebracht.