Onderstaande analyse van ongevallen in de bouw uit 2013 heeft betrekking op 2011. Ook nu is deze analyse nog actueel.

In 2011 vonden 14.000 SEH-behandelingen (SEH = spoedeisende hulp) plaats in verband met letsel opgelopen bij een arbeidsongeval in de bouw wat overeenkomt met 32 SEH-behandelingen per 1.000 werkenden in de bouw. De bouw is hiermee niet alleen de bedrijfstak met de meeste SEH-behandelingen per jaar maar ook wat betreft de kans op letsel waarvoor een SEH-behandeling nodig is (aantal per 1.000 werkenden), is in deze bedrijfstak het groter dan in andere bedrijfstakken.

Andere gegevens laten eveneens zien dat werken in de bouw relatief risicovol is. Zo lopen werknemers in de bouw ook de grootste kans op een ongeval met letsel en verzuim en is de bouw ook de bedrijfstak met de meeste arbeidsdoden, 18 in 2011.
Jongeren in de bouw lopen de grootste kans op letsel waarvoor SEH-behandeling nodig is. Echter de kans op ernstigere letsel waarvoor een ziekenhuisopnamen nodig is, is voor ouderen groter.
Ongevallen door contact met een object leiden tot de meeste letsels, valongevallen tot de ernstigste letsels.

Letsels door een arbeidsongeval in de bouw in 2011

  • Aantal Spoedeisende Hulpbehandelingen: 14.000
  • Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling: 940
  • Overledenen:18

Bron: VeiligheidNL