De Inspectie SZW heeft dit voorjaar intensief gecontroleerd of ladders, trappen en rolsteigers (tijdelijk werken op hoogte) op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt.
Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel ongevallen.

image

Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger.

Tijdens de landelijke themadag bouw die inspectie SZW 4 november j.l. organiseerde, werden de eerste resultaten van de voorjaarsinspectie gepresenteerd. Van de ongeveer 550 bezoeken die zijn verricht, werden bij 74% van de bezoeken één of meerdere overtredingen ten aanzien van werken op hoogte geconstateerd. In ongeveer de helft van de gevallen bleek onvoldoende kennis over werken op hoogte de oorzaak van de overtreding te zijn.

Periodieke voorlichting en onderricht is dus ook voor het tijdelijk werken op hoogte cruciaal. Inspectie SZW heeft voor dit onderwerp een nieuwe website gelanceerd:sluitafmeteenhekje.nl. Ook is er een informatiebrochure opgesteld.

Arbode kan organisaties behulpzaam zijn met voorlichting en onderricht in de vorm van toolboxen. Ook gerichte training behoort tot de mogelijkheden:

  • Veilig werken op hoogte (1 dag);
  • Training rolsteigers (halve dag);
  • Training hoogwerkers (hele dag);
  • Training keuren draagbaar klimmaterieel (hele dag).