Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Het vakmanschap van degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt, schiet vaak tekort. Daardoor valt er regelmatig materiaal van de kraan en gebeuren er bijna-ongelukken. Dit blijkt uit een enquête van FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) onder 378 kraanmachinisten. Zie voor nadere info de brochure “De machinist tilt er zwaar aan”.

EenVandaag besteedde in de uitzending van 17 maart uitgebreid aandacht aan de situatie.  Uit de enquête van FNV blijkt dat bij ruim 40% van de respondenten in de afgelopen zes maanden een- tot tweemaal een last is losgekomen doordat deze onjuist was aangeslagen.

Arbo Portaal Bouw biedt de eendaagse opleiding “veilig verplaatsen van lasten” aan.