Nergens verdween de afgelopen jaren zo veel werk als bij bouwbedrijven: ruim 100 duizend banen gingen in rook op sinds de economische malaise in 2008 om zich heen greep. Ook de omzet en de toegevoegde waarde zijn sterk afgenomen en liggen nog altijd onder het niveau van 2008. Deze - weinig opbeurende - statistieken doen je afvragen wat er van al die metselaars, lassers en voormannen terecht is gekomen. Waar zijn ze gebleven en wie werken er eigenlijk nog wel in de bouw? En is de bedrijfstak die anno 2016 uit de crisis probeert op te krabbelen na zo’n daling nog wel dezelfde als in 2008?

Lees hier meer over het lot van de verdwenen bouwvakkers.