Als werknemers bepaalde risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen zij zich in aanvulling op het PAGO vaker medisch laten keuren. Dit wordt het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) genoemd. Net als het PAGO is ook deze keuring geheel vrijwillig. Als u het GPO kunt laten samenvallen met het PAGO zijn er voor u als werkgever geen kosten aan verbonden. Bovendien bent u uw werknemer(s) geen extra dag kwijt. Als het GPO niet kan samenvallen met het PAGO dan zijn de kosten van het onderzoek voor uw rekening. U dient hierover zelf afspraken te maken met uw arbodienst. Voor de volgende risico's en beroepen is er een GPO:

  • Asbest (elke twee jaar)
  • Bodemsanering/verontreinigde grond (elk jaar)
  • Chemische industrie (elk jaar)
  • Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling (elke twee jaar)
  • Natuursteen (zandsteen) (elk jaar)
  • Offshore* (elke twee jaar, vanaf 40 jaar jaarlijks)
  • Overdruk (elk jaar)
  • Perslucht (elke twee jaar, vanaf 50 jaar jaarlijks)

De bedrijfsarts voert een onderzoek uit gericht op de specifieke aspecten en risico's die bij deze werkzaamheden komen kijken. 

*GPO Offshore is niet van toepassing voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.