Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring.
Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. Regiopoortwachters.nl nodigt hen hiervoor uit.