Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij Regiopoortwachters.nl van zijn werkgever maken. U en de werknemer hoeven voor dit onderzoek niet te betalen. Tijdens het intrede-onderzoek kijkt de bedrijfsarts samen met de werknemer naar de gezondheid in relatie tot zijn werk.
Het voordeel hiervan is dat de gezondheidsgegevens vanaf het begin bekend zijn bij de bedrijfsarts, zodat de werknemer goed kan worden begeleid tijdens zijn verdere loopbaan. De precieze inhoud van het onderzoek is gelijk aan die van het PAGO.