Elke werknemer in de bouw heeft eens in de zoveel tijd recht op een medische keuring bij een arbodienst. Dit maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. Op welke leeftijd een werknemer recht heeft op een keuring is vastgelegd in de CAO.

Het organiseren van deze medische keuringen is een belangrijke taak van Arbouw. Voor de uitvoering van de keuringen heeft Arbouw met verschillende diensten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo ook met onze samenwerkingspartner Regiopoortwachters.nl.

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Werknemers zijn echter niet verplicht hier gebruik van te maken, ze mogen zelf weten of ze zich laten onderzoeken of niet.

Voor u en uw werknemers zijn er geen kosten verbonden aan de keuringen. Arbouw vergoedt de kosten op voorwaarde dat de keuring wordt uitgevoerd door een arbodienst waarmee Arbouw een samenwerkingsovereenkomst heeft. Uitzonderingen hierop zijn de aanstellingskeuring, daar moet u als werkgever zelf voor betalen en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Een GPO wordt alleen vergoed als het gelijktijdig met een PAGO plaatsvindt.

Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u een overzicht van keuringen/onderzoeken die deel uit maken van het CAO-pakket preventiezorg en via Arbo Portaal Bouw kunnen worden uitgevoerd.