Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een PAGO.
Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO (dus als zij 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 jaar zijn) en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar (dus als zij 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62 jaar zijn).
Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door Regiopoortwachters.nl uitgenodigd voor het onderzoek. Vanaf 62 jaar ontvangt de werknemer geen uitnodiging meer, hij/zij kan desgewenst zelf een afspraak met Regiopoortwachters.nl maken.