Op de bouwplaats kan men blootgesteld worden aan allerlei zaken, die niet goed zijn voor het lichaam. Te denken valt aan inademing van stof, gassen en dampen, blootstelling aan lawaai of blootstelling aan trillingen.

Voor blootstelling op de werkplek zijn gezondheidskundige grenswaarden opgesteld. Om zicht te krijgen op overschrijding van grenswaarden zal gemeten moeten worden. Arbo Portaal Bouw heeft hiervoor arbeidshygiënisten in dienst. Professionals die opgeleid zijn in “meten = weten”’.