Stof, gassen en dampen

Bij verschillende werkzaamheden in de bouwnijverheid kunnen medewerkers schadelijke stoffen inademen. Te denken valt aan o.a.:

  • Houtstof
  • Kwartsstof
  • Oplosmiddelen
  • Lasrook
  • Dieselmotoremmissie (DME)

Niet alleen de schadelijkheid (=giftigheid) van de stof bepaalt het gezondheidsrisico, maar ook de blootstellingsduur en de aanwezige concentratie. 

Arbeidshygiënisten van Arbo Portaal Bouw kunnen blootstelling aan stof, gassen en dampen in kaart brengen en adviseren over eventueel te nemen maatregelen.